Eşkina

Eşkina, yerli bir balık türüdür, göç etmez. Belirli bir bölgeyi sahiplenir ve yaşamı boyunca buradan ayrılmaz. Alnından çıkan 1-2 cm çapındaki taştan ötürü halk arasında taş balığı ve kaya levreği olarak da bilinir. Endüstriyel avcılığı yapılamadığı için balık lokantalarında levrekten sonra gelen balıktır. Avcılığı yıl boyunca devam eder. Türkiye'de avı yasayla sınırlanmıştır. Ancak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının yayınlamış olduğu 31/2 no.lu sirküler ile 2007 yılından itibaren avcılığı serbest bırakılmıştır. Yürürlükte olan Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğ uyarınca Eşkina balığı "diğer türler" sınıfında belirtilmiş ve avının toplam limiti 5 kg olarak belirlenmiştir.